Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 21877

Gepubliceerd op 18 april 2017 09:00
Inhoudsopgave

Vaststellen namen openbare ruimte Meerwijk Centrum, Majoor Bosshardtplantsoen en Dr. Lafeberstraat

Logo Haarlem

Collegebesluit:

 • 1.

  Het college besluit de namen openbare ruimte Majoor Bosshardtplantsoen en Dr. Lafeberstraat vast te stellen.

 • 2.

  Het besluit heeft geen financiële consequenties.

 • 3.

  De betrokkenen (Hulpdiensten, PostNL, gemeentelijke afdelingen en anderen) ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.

Beoogd resultaat

Actualisatie van het gemeentelijk register van namen voor de openbare ruimte.

Samenvatting/Doel/grond besluit

Ten gevolge van de aanleg van deze straten zijn er nieuwe namen openbare ruimte nodig.

Het advies van de Commissie Naamgeving is de namen openbare ruimte Majoor Bosshardtplantsoen en Dr. Lafeberstraat vast te stellen.

Naamgeving openbare ruimte is een bevoegdheid van het college.

Argumenten

Om de namen in de omgeving aan te laten sluiten is er gekozen voor:

 • Majoor Bosshardt, (1913–2007) Alida Bosshardt, Nederlands officier van het Leger des Heils.

 • Dr. Lafeber, (1922–2008) Christien Lafeber, Nederlandse kinderpsychiater.

Uitvoering

De straatnaamborden moeten worden uitgevoerd conform de richtlijnen volgens het Handboek Straatnaamborden en met het onderschrift zoals hierboven beschreven.

Bekendmaking

Dit besluit wordt bekend gemaakt via het GVOP, te bereiken via de website www.officielebekendmakingen.nl.

03-04-2017

Burgemeester en wethouders van Haarlem,

namens dezen

J. Botter

Wethouder

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl