Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemStaatscourant 2017, 21877OverigVaststellen namen openbare ruimte Meerwijk Centrum, Majoor Bosshardtplantsoen en Dr. Lafeberstraat

Logo Haarlem

Collegebesluit:

 • 1.

  Het college besluit de namen openbare ruimte Majoor Bosshardtplantsoen en Dr. Lafeberstraat vast te stellen.

 • 2.

  Het besluit heeft geen financiële consequenties.

 • 3.

  De betrokkenen (Hulpdiensten, PostNL, gemeentelijke afdelingen en anderen) ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.

Beoogd resultaat

Actualisatie van het gemeentelijk register van namen voor de openbare ruimte.

Samenvatting/Doel/grond besluit

Ten gevolge van de aanleg van deze straten zijn er nieuwe namen openbare ruimte nodig.

Het advies van de Commissie Naamgeving is de namen openbare ruimte Majoor Bosshardtplantsoen en Dr. Lafeberstraat vast te stellen.

Naamgeving openbare ruimte is een bevoegdheid van het college.

Argumenten

Om de namen in de omgeving aan te laten sluiten is er gekozen voor:

 • Majoor Bosshardt, (1913–2007) Alida Bosshardt, Nederlands officier van het Leger des Heils.

 • Dr. Lafeber, (1922–2008) Christien Lafeber, Nederlandse kinderpsychiater.

Uitvoering

De straatnaamborden moeten worden uitgevoerd conform de richtlijnen volgens het Handboek Straatnaamborden en met het onderschrift zoals hierboven beschreven.

Bekendmaking

Dit besluit wordt bekend gemaakt via het GVOP, te bereiken via de website www.officielebekendmakingen.nl.

03-04-2017

Burgemeester en wethouders van Haarlem,

namens dezen

J. Botter

Wethouder