Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgStaatscourant 2017, 21412Instelling gemeenschappelijke regelingenHET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG

Logo Limburg

 

Gelet op artikel 13, tweede, derde en vierde lid, van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg;

 

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg d.d. 22 maart 2017;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen een herijking van de stemverdeling van de leden van het Algemeen Bestuur.

Artikel I  

Artikel 13, tweede lid, van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg komt te luiden:

 

 

 • 2.

  De leden van het algemeen bestuur hebben in de vergadering de volgende stemmen:

  Gemeente Beek: 4

  Gemeente Brunssum: 2

  Gemeente Eijsden-Margraten: 2

  Gemeente Gulpen-Wittem: 2

  Gemeente Heerlen: 8

  Gemeente Kerkrade: 4

  Gemeente Landgraaf: 4

  Gemeente Maastricht: 8

  Gemeente Meerssen: 2

  Gemeente Nuth: 4

  Gemeente Onderbanken: 2

  Gemeente Schinnen: 2

  Gemeente Simpelveld: 2

  Gemeente Sittard-Geleen: 8

  Gemeente Stein: 8

  Gemeente Vaals: 2

  Gemeente Valkenburg aan de Geul: 2

  Provincie Limburg: 32

   

Artikel II  

Het gewijzigde artikel 13, tweede lid, van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg treedt in werking op de dag na bekendmaking door gedeputeerde staten.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 5 april 2017

 

De secretaris,

De voorzitter,