Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2017, 2127Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Oude Wetering

Logo Kaag en Braassem

Het college van burgemeester en wethouders maakt het volgende bekend. Op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerp bestemmingsplan Oude Wetering ter inzage.

Locatie van het bestemmingsplan Oude Wetering

Het plangebied betreft Oude Wetering, dat wordt begrensd door de Ringvaart, de Oude Wetering, de Schoolbaan en de Alkemadelaan.

Wat houdt het ontwerp bestemmingsplan Oude Wetering in?

Het is een conserverend bestemmingsplan, wat wil zeggen dat er niet veel wijzigt. Dit betekent dat de huidige ruimtelijke hoofdopzet wordt gehandhaaft. Echter er zijn wel vooralsnog een aantal initiatieven opgenomen in het plan: Kerkstraat 33 (een extra woning), Plantage naast 48 (2 appartementen), Plantage 50 (vergroten bouwvlak + verlagen milieucategorie) en Plantage 80 (vervangen woning voor 2-onder-1 kap-woning). Meer informatie over het plan vindt u op www.kaagenbraassem.nl/bpoudewetering.

Overigens wordt gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan het ontwerpbesluit hogere waarden Wet Geluidshinder voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Aangezien binnen het plangebied bepaalde locatiespecifieke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, is middels het hogere waarden onderzoek onderzocht of voor wat betreft het aspect wegverkeerlawaai een acceptabel woon- en leefklimaat gewaarborgd is.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

Iedereen kan het ontwerp bestemmingsplan Oude Wetering en de bijbehorende van stukken van donderdag 12 januari 2017 t/m woensdag 22 februari 2017 inzien bij de ontvangstbalie in het gemeentehuis, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. U kunt het bestemmingsplan ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hiervoor kunt u het ID-nummer NL.IMRO.1884.BPOWOudeWetering-ONT1 gebruiken.

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 12 januari 2017 t/m woensdag 22 februari 2017 kan iedereen schriftelijk een reactie geven op het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken. De zienswijzen richt u aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen. In uw reactie moet u duidelijk uw naam en adres vermelden, en aangeven dat het over het ontwerp bestemmingsplan Oude Wetering gaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze klantadviseurs, tel. 071-3327272, e-mail info@kaagenbraassem.nl.

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem, 11 januari 2017