Benoeming leden Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies

De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft besloten uit haar midden tot lid van de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies te benoemen de leden:

  • R.M. Leijten (SP)

  • H. Nijboer (PvdA)

  • J.M. Paternotte (D66)

Het lid W. Koolmees (D66) is op zijn verzoek door de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontslag verleend in zijn hoedanigheid van lid van de commissie.

Den Haag, 3 april 2017

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, K. Arib

Naar boven