Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 19449Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplanDe Werf in Loenen aan de Vecht, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan De Werf in Loenen aan de Vecht vanaf vrijdag 7 april tot en met donderdag 18 mei 2017 ter inzage ligt.

Inhoud

Het plangebied betreft het bedrijventerrein ten zuiden van het buurtschap Kerklaan.

Bestemmingsplan De Werf is een herziening van de geldende bestemmingsplannen Uitwerkingsplan Bedrijventerrein Kerklaan ‐ A (1984), Uitwerkingsplan Bedrijventerrein Kerklaan ‐ B (1986) en deels Landelijk gebied Noord (2015)

Daarnaast maakt het bestemmingsplan de uitbreiding van het bedrijventerrein met 1 hectare mogelijk.

Inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPDeWerfLNN-OW01) vanaf vrijdag 7 april 2017 digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het Ontwerpbestemmingsplan De Werf in Loenen aan de Vecht is vanaf vrijdag 7 april tot en met donderdag 18 mei 2017 zonder afspraak in te zien bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Voor informatie over het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer S. Teunissen (tel. 14 0346).

Reageren

Vanaf vrijdag 7 april 2017 kunt u gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail), digitaal of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het Ontwerpbestemmingsplan De Werf in Loenen aan de Vecht. Uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan richt u aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen, onder vermelding van ‘Zienswijze De Werf Z/13/22275’. Voor het indienen van uw zienswijze(n) kunt u ook gebruik maken van een digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Voor uw mondelinge zienswijze(n) neemt u contact op met de heer S. Teunissen (tel.14 0346).