Ontwerpbestemmingsplan ‘Graaf van Rechterenweg 12, 2017’

Logo Renkum

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Graaf van Rechterenweg 12, 2017’ met ingang van woensdag 5 april 2017 gedurende zes weken, dus tot en met 16 mei 2017, ter inzage ligt in het gemeentehuis. Daarnaast is het plan in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0274.bp0176ob-on01 en op de gemeentelijke website http://www.renkum.nl/bestemmingsplannen. De bronbestanden zijn beschikbaar via http://intercontent.renkum.nl/ro/plannen/NL.IMRO.0274.bp0176ob-/NL.IMRO.0274.bp0176ob-on01.

 

Dit bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van het bestemmingsplan voor het voormalige Hotel Dreyeroord aan de Graaf van Rechterenweg 12 in Oosterbeek. Hierbij wordt de huidige ‘Horeca-bestemming’ vervangen door een ‘Maatschappelijke- bestemming’ en voor een klein deel een ‘Tuin-bestemming. Het huidige bouwvlak wordt daarbij iets kleiner. De maximaal toegestane bouwhoogtes blijven gelijk. Met het bestemmingsplan wordt de huisvesting van Het Gastenhuis mogelijk. Dit betreft de huisvesting van dementerende ouderen en een gastgezin. Het pand van het voormalige Hotel Dreyeroord wordt, nadat het bestemmingsplan is afgerond, herbouwd in grotendeels de stijl van het pand in de Tweede Wereldoorlog met een kleine moderne aanbouw. Het nieuwe bestemmingsplan maakt deze nieuwe ontwikkeling (in hoofdzaak niet heel veel meer dan een functiewijziging) mogelijk.

 

Tijdens genoemde termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Renkum. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u tijdig, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via het secretariaat van het team ROM op (026) 33 48 493. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan.

Naar boven