Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpStaatscourant 2017, 18583Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan Jaagpad 41

Logo Leiderdorp

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken op grond van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Jaagpad 41 van donderdag 6 april tot en met woensdag 17 mei 2017 ter inzage ligt.

Inhoud wijzigingsplan

Het plangebied betreft het perceel Jaagpad 41 (voormalig café Doesbrug) , gelegen tussen de Hoofdstraat en de Oude Rijn. Het wijzigingsplan maakt het mogelijk om het bestaande pand te kunnen gebruiken als woning.

Inzage

Het ontwerpwijzigingsplan Jaagpad 41 is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0547.WPjaagpad41-ON01) en op www.leiderdorp.nl/bekendmakingen. Tevens is een pdf-versie te vinden op de gemeentelijke website via onderstaande link.

http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.WPjaagpad41-ON01.

Het ontwerpwijzigingsplan kunt u tijdens openingstijden inzien bij de receptiebalie in het gemeentehuis. Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak.

Zienswijzen

Binnen de termijn van tervisielegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen.

  • Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpwijzigingsplan Jaagpad 41’.

  • Digitale zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpwijzigingsplan Jaagpad 41’.

  • Mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. U kunt hiervoor contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, (071)54 58 536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over de procedure van het wijzigingsplan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, (071) 54 58 536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl.

Leiderdorp, 5 april 2017