Provincie Zeeland - Begrotingstoezicht 2017

Logo Zeeland

Bekendmaking ingevolge artikel 205, lid 2 van de Gemeentewet

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij voor het begrotingsjaar 2017 met toepassing van artikel 203 van de Gemeentewet hebben besloten dat de begroting alsmede de daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen van de gemeenten Middelburg en Vlissingen en de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland hun goedkeuring behoeven.

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland

 

Naar boven