Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 18478

Gepubliceerd op 30 maart 2017 09:00

Bekendmaking wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis

Logo Waterschap Vallei en Veluwe

Wijziging gemeenschappelijke regeling

Op 23 maart 2017 heeft het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis besloten tot wijziging van de huidige Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis.

Op grond van artikel 26, lid 2 en 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen maakt het dagelijks bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe het volgende besluit van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis bekend:

•Besluit d.d. 23 maart 2017, kenmerk V0354/H006032 tot wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis.

Toet reden

De belangrijkste wijziging betreft de instemming van het Algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis met het toetreden van het waterschap Hunze en Aa’s tot de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis.

 

Wijziging deelnemers

Doordat een aantal aan de Gemeenschappelijke regeling deelnemende waterschappen zijn samengevoegd, is het noodzakelijk de Gemeenschappelijke regeling te wijzigen. Verder wordt een naamswijziging van een deelnemend waterschap verwerkt.

De gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis treedt in werking met ingang van 1 april 2017.

Beroep bij de rechtbank

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking tegen het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, bodemzaken (of indien een voorlopige voorziening wordt gevraagd: ‘voorlopige voorzieningen’), Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Daarvoor is een griffierecht verschuldigd van  € 160,-- voor een natuurlijk persoon en € 318,-- voor een rechtspersoon.

Indien beroep is ingesteld, dan kan bij de Rechtbank Midden-Nederland ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd als er tijdelijk maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden gewacht. Daarbij is hetzelfde griffierecht opnieuw verschuldigd.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M.H. van der Veen, telefoonnummer (033) 4 603 100.

 

Apeldoorn,

 

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe

 

drs. ing. K.A. Blokland,

waarnemend secretaris

 

drs. T. Klip-Martin

dijkgraaf

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl