Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Openbaar Ministerie (OM)Staatscourant 2017, 17818Besluiten van algemene strekking

Beleidsregels OM

De Aanwijzing intellectuele eigendomsfraude (2005A022) en de Richtlijn voor strafvordering intellectuele eigendomsfraude (2015R031) worden met ingang van 1 april 2017 door het College van procureurs-generaal – met de instemming van de Minister van Veiligheid en Justitie – ingetrokken.