Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2017, 17184Ruimtelijke plannenKennisgeving ex artikel 139 van de Gemeentewet Nieuwegein

Logo Nieuwegein

Beheersverordening Binnenstad gemeente Nieuwegein

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 23 maart 2017 de BeheersverordeningBinnenstadNL.IMRO.0356. BVBI2017-VA01met bijbehorende stukken heeft vastgesteld.

 

De beheersverordening is vanaf 28 maart 2017 in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl of gedurende 6 weken bij de receptie van het Stadshuis, Stadsplein 1 (analoge verbeelding).

 

Het is niet mogelijk om beroep aan te tekenen tegen de beheersverordening.