Gemeente Rhenen - Ontwerpbestemmingsplan “Woningbouw Servetstraat-Hofstraat, Rhenen”

Logo Rhenen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Woningbouw Servetstraat-Hofstraat, Rhenen” in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) als ontwerp ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in het realiseren van 11 starterswoningen op de Servetstraat 3 en de Hofstraat 8 in Rhenen.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van donderdag 12 januari tot en met woensdag 22 februari 2017 voor een ieder ter inzage.

  • Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl, via identificatienummer NL.IMRO.0340.BPServetstrHofstr-ON01;

  • het ontwerpbestemmingsplan is in te zien via onze website www.rhenen.nl (via zoekterm “ter inzage leggingen”);

  • een analoog (papieren) exemplaar van het bestemmingsplan is ook in te zien in het Huis van de gemeente Rhenen, Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen. Inzien kan op afspraak, zie voor meer informatie www.rhenen.nl.

Kopieën van de stukken zijn tegen betaling van de daarvoor verschuldigde leges verkrijgbaar. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Martijn van Dee, telefoonnummer 140317 of e-mail martijn.van.dee@rhenen.nl.

Zienswijze n

Gedurende bovengenoemde inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze(n) omtrent het ontwerpbestemmingsplan aan het college kenbaar maken (postbus 201, 3910 AE RHENEN). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact op worden genomen met Martijn van Dee van het team Economie & Ruimte, telefoonnummer 140317.

Naar boven