Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Inspectie Leefomgeving en TransportStaatscourant 2017, 16856Vergunningen

Kennisgeving melding activiteitenbesluit Schermenschietbaan Vlakte van Waalsdorp (30G01), Inspectie Leefomgeving en Transport

Kennisgeving melding

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij de volgende melding in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit) heeft ontvangen.

Inrichting: Schermenschietbaan Vlakte van Waalsdorp (30G01)

Locatie: Oude Waalsdorperweg 40-44, 2597 AK Den Haag

Activiteit: Het opslaan van een werkvoorraad gevaarlijke stoffen en droge accu’s in gebouw 335 en het veranderen van de drijver van de inrichting

Ontvangstdatum: 8 maart 2017

Zaaknummer: 144428

Inlichtingen

Meld- en Informatiepunt (MIC): telefoonnr. 088-489 00 00 en op www.ilent.nl