Provincie Zeeland - Kennisgeving deelherziening Omgevingsplan Zeeland en Verordening Ruimte

Logo Zeeland

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 14 maart 2017 de ontwerp deelherziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 en tweede wijziging Verordening Ruimte Provincie Zeeland vastgesteld. Deze herziening betreft een verruiming voor bestaande pluimveehouderijen om diervriendelijker te kunnen produceren (Beter Leven Keurmerk) zonder dat het aantal dieren per bedrijf toeneemt, het mogelijk maken van zes projecten voor zonneparken buiten bestaand bebouwd gebied en het benoemen van een bedrijventerrein bij Nieuwdorp tot grootschalig bedrijventerrein.

 

De herziening en wijziging liggen vanaf 23 maart 2017 tot en met 5 mei 2017 ter inzage. De deelherziening en tweede wijziging zijn in te zien via de provinciale website www.zeeland.nl en bij de informatiebalie van het Provinciehuis aan de Abdij 6 te Middelburg.

 

Gedeputeerde Staten bieden de mogelijkheid aan een ieder om een zienswijze te geven over het ontwerp. Reacties kunnen tot en met 5 mei 2017 worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, afdeling Ruimte, postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

 

Van de zienswijzen wordt een verslag gemaakt, dat wordt benut bij het opstellen van de definitieve deelherziening Omgevingsplan Zeeland en de tweede herziening Verordening Ruimte Provincie Zeeland. Provinciale Staten stellen naar verwachting op 7 juli 2017 de definitieve herziening vast.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. De Koning, telefonisch bereikbaar op 0118-631927 of per email via omgevingsplan@zeeland.nl.

 

Naar boven