Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2017, 15514Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 maart 2017, nr. 1151437, houdende vaststelling van de impulsgebieden ten behoeve van de aanvullende bekostiging onderwijsachterstandenbestrijding in impulsgebieden voor de schooljaren 2017–2018 tot en met 2020–2021 (Regeling vaststelling impulsgebieden schooljaar 2017–2018 tot en met 2020–2021)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 28a, eerste lid, van het Besluit bekostiging WPO;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling impulsgebieden

Voor de schooljaren 2017–2018 tot en met 2020–2021 worden de in de bijlage opgenomen viercijferige postcodegebieden aangewezen als impulsgebieden.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2017 en vervalt met ingang van 1 augustus 2021.

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling impulsgebieden schooljaar 2017–2018 tot en met 2020–2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

BIJLAGE, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1 VAN DE REGELING VASTSTELLING IMPULSGEBIEDEN SCHOOLJAAR 2017–2018 TOT EN MET 2020–2021

Postcodes met begincijfer 1 t/m 6

1

vervolg 1

2

vervolg 2

3

vervolg 3

4

5

vervolg 5

6

vervolg 6

1011

1221

2011

2612

3012

3201

4005

5011

5645

6013

6446

1012

1222

2025

2624

3014

3203

4006

5012

5651

6042

6451

1013

1274

2031

2625

3021

3206

4016

5013

5652

6043

6461

1014

1275

2032

2629

3022

3222

4032

5014

5653

6044

6462

1015

1314

2033

2715

3023

3311

4115

5015

5654

6045

6463

1016

1324

2034

2716

3024

3313

4131

5018

5657

6101

6464

1017

1331

2035

2717

3025

3314

4142

5021

5665

6102

6465

1018

1333

2037

2722

3026

3316

4176

5022

5681

6105

6466

1021

1334

2041

2727

3027

3317

4182

5025

5684

6111

6468

1022

1349

2042

2801

3028

3318

4201

5041

5701

6116

6469

1023

1353

2159

2802

3029

3329

4203

5042

5702

6121

6471

1024

1354

2262

2806

3031

3364

4267

5044

5703

6123

6511

1025

1357

2263

2808

3032

3413

4308

5046

5704

6125

6512

1031

1438

2287

2903

3033

3431

4315

5049

5705

6132

6521

1032

1443

2289

2905

3034

3432

4335

5059

5802

6134

6523

1033

1446

2312

 

3035

3444

4337

5063

5843

6135

6531

1034

1475

2315

 

3036

3464

4357

5105

5856

6136

6532

1051

1487

2316

 

3037

3511

4381

5124

5911

6137

6533

1052

1488

2321

 

3038

3513

4382

5142

5912

6143

6534

1053

1502

2333

 

3042

3515

4383

5176

5914

6161

6535

1054

1503

2362

 

3045

3522

4423

5211

5915

6162

6537

1055

1504

2498

 

3052

3524

4441

5212

5921

6163

6538

1056

1505

2511

 

3053

3525

4463

5213

5922

6164

6541

1057

1508

2512

 

3054

3526

4494

5215

5923

6165

6542

1058

1521

2513

 

3061

3527

4503

5223

5925

6166

6543

1059

1525

2515

 

3063

3531

4504

5224

5932

6211

6544

1061

1608

2516

 

3066

3532

4505

5231

5977

6214

6545

1062

1622

2518

 

3068

3545

4508

5233

5984

6215

6546

1063

1623

2521

 

3071

3551

4513

5266

 

6216

6561

1064

1624

2522

 

3072

3552

4522

5313

 

6217

6574

1065

1654

2523

 

3073

3554

4525

5343

 

6218

6579

1067

1655

2524

 

3074

3555

4529

5344

 

6219

6601

1068

1719

2525

 

3075

3561

4531

5348

 

6221

6628

1069

1753

2526

 

3076

3562

4536

5349

 

6222

6677

1072

1754

2531

 

3077

3563

4537

5367

 

6224

6701

1073

1773

2532

 

3078

3564

4538

5383

 

6227

6702

1074

1774

2533

 

3079

3566

4554

5401

 

6228

6706

1075

1781

2541

 

3081

3605

4565

5405

 

6255

6707

1076

1782

2542

 

3082

3631

4583

5423

 

6268

6709

1078

1783

2543

 

3083

3634

4586

5431

 

6271

6714

1079

1784

2544

 

3084

3706

4589

5462

 

6277

6717

1087

1792

2545

 

3085

3709

4612

5505

 

6291

6811

1091

1796

2551

 

3086

3712

4613

5553

 

6301

6821

1092

1812

2553

 

3087

3764

4621

5611

 

6361

6822

1093

1813

2561

 

3089

3765

4622

5612

 

6371

6823

1094

1821

2562

 

3111

3775

4623

5613

 

6372

6826

1095

1823

2563

 

3112

3811

4702

5616

 

6373

6827

1097

1825

2571

 

3114

3812

4707

5621

 

6411

6828

1102

1831

2572

 

3118

3813

4711

5622

 

6412

6831

1103

1946

2573

 

3119

3814

4772

5623

 

6413

6832

1104

1951

2574

 

3122

3815

4782

5625

 

6414

6833

1106

1962

2583

 

3131

3816

4811

5632

 

6415

6834

1107

1966

2584

 

3132

3843

4812

5641

 

6416

6841

1112

1972

2591

 

3135

3853

4814

5642

 

6418

6844

1175

1974

2592

 

3136

3896

4816

5643

 

6431

6845

1212

1975

2595

 

3145

3897

4822

5644

 

6432

6882

 

1976

   

3192

3898

4826

   

6433

6915

       

3193

3901

4827

   

6439

6917

       

3194

3995

4903

   

6441

6951

         

3999

     

6442

6975

                 

6443

6981

                   

6982

Postcodes met begincijfer 7 t/m 9

7

vervolg 7

8

vervolg 8

9

vervolg 9

vervolg 9

7002

7574

8012

8479

9014

9496

9873

7008

7576

8021

8483

9021

9501

9882

7009

7586

8022

8485

9054

9502

9884

7036

7601

8025

8486

9055

9503

9885

7041

7603

8028

8508

9063

9514

9892

7044

7604

8031

8511

9071

9521

9902

7081

7605

8032

8513

9074

9545

9907

7113

7606

8033

8522

9075

9563

9908

7142

7608

8035

8531

9078

9566

9911

7202

7636

8076

8539

9079

9571

9912

7203

7637

8146

8565

9089

9573

9914

7204

7663

8167

8584

9108

9581

9917

7206

7676

8218

8602

9112

9585

9918

7216

7734

8223

8606

9132

9601

9921

7218

7738

8224

8607

9134

9602

9923

7226

7741

8225

8608

9135

9607

9931

7312

7756

8226

8611

9138

9618

9932

7323

7766

8231

8614

9141

9621

9933

7329

7793

8232

8615

9142

9625

9936

7331

7794

8243

8627

9143

9635

9939

7332

7796

8261

8628

9144

9641

9943

7413

7797

8262

8635

9151

9642

9947

7415

7798

8263

8637

9162

9645

9948

7416

7812

8303

8647

9172

9648

9955

7417

7814

8307

8711

9178

9649

9956

7418

7815

8308

8713

9201

9659

9961

7466

7823

8311

8715

9202

9661

9963

7467

7824

8312

8721

9205

9663

9964

7495

7831

8313

8724

9223

9665

9965

7511

7843

8314

8735

9248

9673

9969

7512

7844

8315

8736

9256

9684

9973

7513

7845

8331

8742

9258

9686

9974

7514

7847

8341

8748

9261

9687

9977

7521

7876

8343

8751

9262

9688

9981

7523

7881

8346

8757

9265

9696

9982

7525

7885

8347

8759

9271

9697

9984

7531

7894

8351

8761

9281

9698

9987

7532

7902

8363

8765

9283

9699

9995

7533

7904

8373

8802

9286

9711

9999

7541

7905

8374

8804

9287

9712

 

7542

7906

8378

8806

9288

9713

 

7543

7909

8382

8807

9289

9714

 

7544

7912

8383

8808

9296

9715

 

7545

7916

8385

8812

9298

9716

 

7547

7917

8389

8854

9299

9717

 

7552

7925

8391

8861

9305

9718

 

7553

7927

8394

8862

9307

9723

 

7556

7932

8395

8891

9311

9724

 

7557

7942

8406

8895

9313

9725

 

7571

7964

8408

8896

9335

9726

 

7572

7974

8422

8911

9361

9727

 
 

7983

8423

8915

9362

9732

 
   

8428

8917

9402

9733

 
   

8432

8918

9404

9736

 
   

8434

8921

9406

9737

 
   

8437

8922

9407

9738

 
   

8442

8923

9417

9741

 
   

8451

8924

9419

9742

 
   

8457

8926

9423

9743

 
   

8459

8931

9441

9745

 
   

8463

8932

9443

9771

 
   

8467

8933

9465

9832

 
   

8472

8936

9483

9864

 
   

8475

8937

9493

9871

 

TOELICHTING

Doel van de regeling

Sinds 2009 is in de opeenvolgende regelingen van de vaststelling van impulsgebieden een aantal postcodegebieden aangewezen als impulsgebieden op basis van artikel 28a van het Besluit bekostiging WPO. In de regeling 2017–2018 tot en met 2020–2021 is vastgehouden aan deze postcodegebieden om te voorkomen dat herverdeeleffecten optreden voorafgaand aan de evaluatie van het onderwijsachterstandenbeleid. Dit betekent dat scholen die nu in een impulsgebied staan, ook na 1 augustus 2017 in een impulsgebied staan, als zij het onderwijs op dezelfde locatie continueren.

De postcodegebieden zijn vastgesteld op basis van de Armoedemonitor 2008 van het SCP/CBS.

Dit zijn de gebieden waar zich een combinatie van factoren voordoet, zoals hoge werkloosheid en veel lage inkomens, die een rol spelen in het ontstaan van onderwijsachterstanden. Door een gerichte inzet van middelen in deze impulsgebieden kan een meer effectieve aanpak worden bereikt van onderwijsachterstanden.

Moment van vaststelling

De Regeling vaststelling impulsgebieden 2017–2018 tot en met 2020–2021, die van kracht is met ingang van 1 augustus 2017 wordt nu vastgesteld, om schoolbesturen met scholen in de betreffende postcodegebieden tijdig zekerheid te geven over de continuering van de gerichte inzet van middelen in de impulsgebieden.

Evaluatie onderwijsachterstandenbeleid

Wettelijk is vastgelegd dat een nieuwe Regeling vaststelling impulsgebieden steeds slechts met een periode van 4 jaar mag worden vastgelegd. Daarom is gekozen om de nieuwe regeling vast te leggen voor de periode van 2017–2018 tot en met 2020–2021. Op dit moment wordt het onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs herzien op basis van een nieuwe indicator die het CBS heeft ontwikkeld, mede op verzoek van scholen en gemeenten. Dit gebeurt in afstemming met het veld. Het voornemen is om deze nieuwe regeling voor 1 augustus 2019 in te voeren. In de nieuwe regeling zullen de huidige gewichtenregeling en de huidige impulsgebieden opgaan. Dat vraagt om een aanpassing van het Besluit bekostiging WPO. Bij de wijziging van het onderwijsachterstandenbeleid zal deze regeling komen te vervallen. Een wijziging zal tijdig worden vastgesteld, dat wil zeggen voordat de beschikkingen van 2019 worden gemaakt. Bovendien zal er communicatie plaatsvinden naar aanleiding van de wijzigingen in het beleid. Zo kunnen scholen anticiperen op eventuele veranderingen in hun budget.

Administratieve last

Deze regeling leidt niet tot informatieverplichtingen, daarom is er geen sprake van administratieve lasten.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker