Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Pasmanweg 12 in Neede

Logo Berkelland

Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben voor de volgende projecten vergunning verleend.

Neede, Pasmanweg 12, vervangende nieuwbouw van een woning en een tuinhuis en het uitbreiden van een bestaande schuur, ID-code: NL.IMRO.1859.OVBGB20160004-0100.

Inzage

Deze vergunning ligt ter inzage van 11 januari tot en met 22 februari 2017 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

U kunt de vergunning ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.gemeenteberkelland.nl onder ‘bestemmingsplannen’.

Beroep

Het instellen van beroep is mogelijk van 12 januari tot en met 22 februari 2017 voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen indienden tegen de ontwerpvergunning en voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Tegen de gewijzigde vastgestelde onderdelen van het besluit kan elke belanghebbende beroep instellen. U kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem.

Voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat blijft het besluit geldig totdat de rechter over uw beroep heeft beslist. Misschien kunt u de beslissing in beroep niet afwachten. U kunt dan bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan alleen als u al in beroep bent gegaan. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let er op dat u een kopie van het beroepschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank.

Naar boven