Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CulemborgStaatscourant 2017, 13346OverigMer-beoordelingsbesluit Arrow Value Recovery Netherlands B.V., locatie Pascalweg 13 te Culemborg

Logo Culemborg

Voorbereidingsbesluit

Dit besluit wordt gezien als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen dit besluit kan alleen bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende, die - los van het besluit omgevingsvergunning Wabo - rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen.

Publicatie

Het besluit wordt bekendgemaakt op de website van de gemeente Culemborg en op officielebekendmakingen.nl en in de Culemborgse Courant.

Tevens wordt het besluit bekendgemaakt in de Staatscourant.

Mogelijkheid van inzien

De aanmeldingsnotitie, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij:

-de gemeente Culemborg; om het besluit in te zien in het stadskantoor, op maandag en donderdag tussen 9.00-12.00 uur. Maak hiervoor een afspraak met de ODR, via telefoonnummer 0344 579 314.

De eerste dag van de ter inzage legging is 9 maart 2017.

Bezwaar en beroep

Tegen dit besluit staat geen afzonderlijk bezwaar- of beroep open, omdat sprake is van een voorbereidingsbeslissing. Eventuele bezwaren tegen dit besluit kunnen in de procedure omtrent de omgevingsvergunning aangevoerd worden.

Wilt u meer weten?

Bel het Omgevingsdienst Rivierenland. U kunt dan vragen naar mevrouw O.Winkler. telefoonnummer 0344 579 314.