Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 13174

Gepubliceerd op 13 maart 2017 09:00Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 6 maart 2017, nr. 2052306, houdende verlenging besluit van 1 juli 2016, nr DGPOL/778422 tot instelling van de Commissie forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg politie

De Minister van Veiligheid en Justitie;

Besluit:

Artikel 1. Verlenging besluit tot instelling

De termijn voor de werking van het besluit tot instelling van de commissie forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg wordt verlengd tot ultimo 1 juli 2017.

Artikel 2. Inwerkingtreding

  • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2017.

  • 2. Dit besluit vervalt op 1 juli 2017.

Artikel 3. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Verlengingsbesluit instelling Commissie forensische medisch onderzoek en medische arrestantenzorg politie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

TOELICHTING

Algemeen

In juni 2016 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie een onafhankelijke Commissie ‘Forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg’ ingesteld onder voorzitterschap van dhr. Hoes. Deze commissie is belast met onderzoek naar de vraag hoe de politie kan beschikken over kwalitatief goede en financieel beheersbare dienstverlening voor de diensten forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg.

De Commissie Hoes heeft inmiddels een concept-advies ten aanzien van deze vraagstelling geformuleerd, maar acht het gewenst dat haar concept-advies nader wordt onderzocht op uitvoerbaarheid. Om dit inzicht te verkrijgen, heeft zij besloten tot een nader onderzoek – een business case – dat in het voorjaar van 2017 zal worden uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek komen voor de zomer beschikbaar en worden betrokken bij het definitieve advies van de commissie Hoes.

Dit alles betekent dat de commissie haar activiteiten tot ultimo 1 juli 2017 zal voortzetten. Het onderhavige verlengingsbesluit voorziet daarin.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl