Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 12649

Gepubliceerd op 10 maart 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Vaststelling bestemmingsplan Mijzerweg 1a te Noordbeemster

Logo Beemster

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 28 februari 2017 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Mijzerweg 1a te Noordbeemster’ vast te stellen.

De voormalige stolp op het perceel Mijzerweg 1a is door brand verloren gegaan. Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Mijzerweg 1a te Noordbeemster’ maakt herbouw mogelijk in de vorm van een in twee wooneenheden gesplitste stolpboerderij met bijgebouwen. De herbouw zal meer oostwaarts ten opzichte van de oude locatie plaatsvinden, waarbij het bouwvlak op de oude locatie wordt verwijderd.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 13 maart tot en met 24 april 2017 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Ook is het vastgestelde plan te raadplegen via onze gemeentelijke website www.beemster.net en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de bovengenoemde terinzagetermijn kunnen degenen die tijdig zienswijzen hebben ingediend, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij het college naar voren te brengen.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het bestemmingsplan. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl