Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlielandStaatscourant 2017, 12422VerkeersbesluitenRectificatie verkeersbesluit instelling verplicht fietspad aan de zuidzijde van de Havenweg te Vlieland

Logo Vlieland

Publicatie van het verkeersbesluit met betrekking tot het instellen van een verplicht fietspad aan de zuidzijde van de Havenweg te Vlieland, gepubliceerd in de Staatscourant op 24 november 2016 met als nummer 2016, 59521 heeft per abuis plaatsgevonden.

Er heeft geen formele besluitvorming over het instellen van een verplicht fietspad plaatsgevonden derhalve was de publicatie hierover onterecht.