Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenStaatscourant 2017, 11933OverigBekendmaking aanwijzings- en mandaatbesluit

Logo Gooise Meren

AANWIJZINGS- EN AANWIJZINGS BESLUIT DEURWAARDERS FLANDERIJN EN VAN ECK GERECHTSDEURWAARDERS B.V. 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren delen het volgende mee.

Besluiten B&W

Het college van B&W heeft op 10 januari 2017 het volgende besluit genomen:

  • Aanstellings- en aanwijzingsbesluit deurwaarders Flanderijn en Van Eck Gerechtsdeurwaarders B.V. 2016;

Besluiten heffing-, invorderings- en WOZ ambtenaar

De heffingsambtenaar heeft op 10 januari 2017 het volgende besluit genomen:

  • mandaatbesluit dwangbevelen marktmeester Flanderijn en Van Eck Gerechtsdeurwaarders B.V. 2016

Deze besluiten zijn genomen om de belastingheffing en –invordering in de gemeente Gooise Meren in goede banen te leiden.

Inwerkingtreding/ter inzage

Deze besluiten treden in werking op de dag na die van de bekendmaking en werken terug tot 21 november 2016. Deze besluiten liggen voor een ieder kosteloos ter inzage bij de Centrale Balie in het gemeentehuis, Brinklaan 35 te Bussum.