Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2017, 11317Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 februari 2017, kenmerk 1096766-161338-MEVA, tot wijziging van de Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg in verband met het toevoegen van de opleidingen Technisch Oogheelkundig Assistent, Tandtechniek en Hartfunctie Laborant

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage 1 wordt vervangen door:

BIJLAGE 1. CODES CENTRAAL REGISTER BEROEPSOPLEIDINGEN

Studiejaar

Code

Naam

vanaf 2015/2016

25474

Agogisch medewerker GGZ

vanaf 2008/2009

93710

Analist

vanaf 2008/2009

93711

Analist (Analist klinische chemie)

vanaf 2008/2009

93712

Analist (Analist pathologie)

vanaf 2008/2009

93713

Analist (Biotechnologisch analist)

vanaf 2008/2009

93715

Analist (Microbiologisch analist)

vanaf 2008/2009

91700

Biomedisch analist

vanaf 2008/2009

91701

Biomedisch analist (Biologie)

vanaf 2008/2009

91702

Biomedisch analist (Klinische chemie)

vanaf 2008/2009

91703

Biomedisch analist (Microbiologie)

vanaf 2008/2009

91704

Biomedisch analist (Pathologie)

vanaf 2015/2016

25045

Biologisch medisch analist

vanaf 2008/2009

10776

Doktersassistent

vanaf 2008/2009

91310

Doktersassistent

vanaf 2015/2016

25473

Doktersassistent

vanaf 2016/2017

22193

Doktersassistent

vanaf 2016/2017

23180

Doktersassistent

vanaf 2010/2011

80030

Experimentele leergang vmbo-mbo niveau 2 in de sector zorg en welzijn

vanaf 2009/2010

10428

Helpende

vanaf 2009/2010

91350

Helpende

vanaf 2009/2010

91351

Helpende (Zorg)

vanaf 2009/2010

91340

Helpende breed

vanaf 2009/2010

92640

Helpende Zorg & Welzijn

vanaf 2015/2016

25498

Helpende Zorg en Welzijn

vanaf 2016/2017

22189

Helpende zorg & welzijn

vanaf 2008/2009

10702

Vakfunctionaris Laboratoriumtechniek

vanaf 2008/2009

10703

Vakfunctionaris Medische Laboratoriumtechniek

vanaf 2008/2009

10704

Middenkaderfunctionaris Biologische Laboratoriumtechniek

vanaf 2008/2009

10705

Middenkaderfunctionaris Medische Laboratoriumtechniek

vanaf 2008/2009

10706

Middenkaderfunctionaris Chemische Laboratoriumtechniek

vanaf 2008/2009

91730

Laboratoriummedewerker (Allround laborant)

vanaf 2010/2011

91720

Laboratoriummedewerker (Laborant)

vanaf 2015/2016

25044

Allround laborant

vanaf 2016/2017

22081

Laboratoriummedewerker

vanaf 2015/2016

25475

Begeleider gehandicaptenzorg

vanaf 2015/2016

25476

Begeleider specifieke doelgroepen

vanaf 2008/2009

92661

Persoonlijk begeleider gehandicapten zorg

vanaf 2015/2016

25477

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

vanaf 2008/2009

92662

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

vanaf 2015/2016

25478

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

vanaf 2015/2016

25479

Thuisbegeleider

vanaf 2008/2009

91430

Medewerker gehandicaptenzorg niveau 4

vanaf 2008/2009

92650

Maatschappelijke Zorg (Medewerker Maatschappelijke Zorg) 3

vanaf 2008/2009

92660

Maatschappelijke Zorg 4

vanaf 2016/2017

22195

Maatschappelijke Zorg

vanaf 2016/2017

23181

Maatschappelijke Zorg

vanaf 2008/2009

10426

Verpleegkundige

vanaf 2008/2009

92600

MBO-Verpleegkundige

vanaf 2008/2009

93510

MBO-verpleegkundige

vanaf 2011/2012

95520

MBO-verpleegkundige

vanaf 2015/2016

25480

Mbo-Verpleegkundige

vanaf 2016/2017

22191

Mbo-verpleegkundige

vanaf 2016/2017

23182

Mbo-verpleegkundige

vanaf 2008/2009

92601

MBO-verpleegkundige (Geestelijke Gezondheidszorg)

vanaf 2008/2009

92602

MBO-verpleegkundige (Gehandicaptenzorg)

vanaf 2008/2009

92603

MBO-verpleegkundige (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg)

vanaf 2008/2009

92604

MBO-verpleegkundige (Ziekenhuiszorg)

vanaf 2015/2016

25053

Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen (vakopleiding)

vanaf 2015/2016

95010

Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen (vakopleiding)

vanaf 2016/2017

23034

Medewerker steriele medische hulpmiddelen

vanaf 2011/2012

92860

Orthopedisch technisch medewerker

vanaf 2008/2009

94430

Pedicure

vanaf 2015/2016

25406

Pedicure

vanaf 2016/2017

22174

Pedicure

vanaf 2016/2017

95744

Pedicure

vanaf 2008/2009

94440

Pedicure (Medisch Pedicure)

vanaf 2015/2016

25405

Medisch Pedicure

vanaf 2016/2017

95743

Pedicure (Medisch Pedicure)

vanaf 2008/2009

10505

Voetverzorger

vanaf 2016/2017

23160

Voetzorg

vanaf 2008/2009

10775

Tandartsassistent

vanaf 2008/2009

91410

Tandartsassistent

vanaf 2015/2016

25490

Tandartsassistent

vanaf 2016/2017

22194

Tandartsassistent

vanaf 2016/2017

23186

Tandartsassistent

vanaf 2017/2018

25065

Tandtechnicus Kroon- en Brugwerk

vanaf 2017/2018

95231

Tandtechnicus Kroon- en Brugwerk

vanaf 2017/2018

25066

Tandtechnicus Prothese

vanaf 2017/2018

95232

Tandtechnicus Prothese

vanaf 2017/2018

95233

Tandtechnicus/Manager Kroon- en Brugwerk

vanaf 2017/2018

95234

Tandtechnicus/Manager Prothese

vanaf 2017/2018

23039

Tandtechniek

vanaf 2017/2018

22078

Tandtechniek

vanaf 2017/2018

25067

Tandtechnisch Medewerker Basistechnieken

vanaf 2017/2018

95221

Tandtechnisch Medewerker Basistechnieken

vanaf 2017/2018

95222

Tandtechnisch Medewerker Orthodontie

vanaf 2017/2018

25068

Technisch Oogheelkundig Assistent

vanaf 2017/2018

22077

Technisch Oogheelkundig Assistent

vanaf 2017/2018

91620

Technisch Oogheelkundig Assistent

vanaf 2017/2018

23040

Technisch Oogheelkundig Assistenten

vanaf 2008/2009

10427

Verzorgende

vanaf 2008/2009

92610

Verzorgende

vanaf 2008/2009

93260

Verzorgende

vanaf 2008/2009

92611

Verzorgende (Geestelijke Gezondheidszorg)

vanaf 2008/2009

92612

Verzorgende (Gehandicaptenzorg)

vanaf 2008/2009

92613

Verzorgende (Kraamzorg)

vanaf 2008/2009

92614

Verzorgende (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg)

vanaf 2008/2009

94830

Verzorgende IG

vanaf 2011/2012

95530

Verzorgende-IG

vanaf 2015/2016

25491

Verzorgende IG

vanaf 2016/2017

23187

Verzorgende IG

vanaf 2016/2017

22190

Verzorgende-IG

B

Bijlage 2 wordt vervangen door:

BIJLAGE 2 CODES CENTRAAL REGISTER OPLEIDINGEN HOGER ONDERWIJS

Studiejaar

Code

Naam

vanaf 2011/2012

80084

Ad Medische Laboratoriumdiagnostiek.

vanaf 2008/2009

30008

Applied Science

vanaf 2017/2018

34547

B Hartfunctie Laborant

vanaf 2011/2012

30023

B Medische Hulpverlening

vanaf 2011/2012

34571

B Oefentherapie Cesar

vanaf 2011/2012

34572

B Opleiding tot Oefentherapeut-Mensendieck

vanaf 2009/2010

34549

B Optometrie

vanaf 2009/2010

34577

B Orthoptie

vanaf 2010/2011

34953

B Orthopedische technologie

vanaf 2015/2016

34134

B Verloskunde

vanaf 2008/2009

34397

Biologie en medisch laboratorium onderzoek

vanaf 2009/2010

39217

Biometrie

vanaf 2008/2009

34331

Biotechnologie

vanaf 2008/2009

34091

Huidtherapie

vanaf 2008/2009

34561

Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Techniek

vanaf 2008/2009

34576

Mondzorgkunde

vanaf 2008/2009

34581

Opleiding Podotherapie

vanaf 2008/2009

34570

Opleiding tot fysiotherapeut

vanaf 2008/2009

34560

Opleiding tot verpleegkundige

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking op 1 april 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

TOELICHTING

Algemeen

De Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg (hierna: de subsidieregeling) voorziet in een tegemoetkoming in de kosten van het vaccinatietraject hepatitis B voor studenten die een zorgopleiding volgen. Na overleg met het Nationaal Hepatitis Centrum, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad is besloten de regeling uit te breiden met enkele opleidingen.

Hiertoe worden bijlagen 1 en 2 aangevuld met de opleidingen en de bijbehorende codes Centraal Register Beroepsopleidingen (crebo’s) en codes Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (croho’s). Onderwijsinstellingen voor middelbaar beroepsonderwijs kunnen sinds het studiejaar 2013-2014 studenten op drie verschillende manieren inschrijven bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO): op opleidingsdomeincode, op dossierkwalificatiecrebo en op kwalificatiecrebo. Voor de opleidingen waarmee de bijlagen van de regeling worden aangevuld, worden alle relevante crebo’s opgenomen.

Artikelsgewijs

Artikel I

Aanvulling van bijlage 1

Aan bijlage 1 wordt ten eerste de opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) tot Technisch Oogheelkundig Assistent toegevoegd. Tijdens de stage komt de student vaak in aanraking met patiënten. Hierdoor lopen studenten tijdens deze stage een verhoogd risico op hepatitis B. Dit vormt ook een risico voor de patiënten. Daarom is besloten tot het opnemen van deze opleiding in de subsidieregeling. De crebo’s van deze opleiding worden toegevoegd aan bijlage 1. Het gaat hierbij om zowel het dossierkwalificatiecrebo als het kwalificatiecrebo.

Tevens worden de mbo-opleiding Tandtechniek en de bijbehorende specialisaties, Tandtechnicus Kroon- en Brugwerk, Tandtechnicus Prothese en Tandtechnicus Medewerker Basistechnieken toegevoegd aan de subsidieregeling.

Bij deze opleidingen is er een verhoogd risico op hepatitis B, omdat de studenten tijdens de stage contact hebben met patiënten. Ook voor deze opleiding worden zowel het dossierkwalificatiecrebo als het kwalificatiecrebo toegevoegd aan bijlage 1.

De volgende opleidingen worden met deze wijzigingsregeling toegevoegd aan bijlage 1:

Studiejaar

Code

Naam

vanaf 2017/2018

25065

Tandtechnicus Kroon- en Brugwerk

vanaf 2017/2018

95231

Tandtechnicus Kroon- en Brugwerk

vanaf 2017/2018

25066

Tandtechnicus Prothese

vanaf 2017/2018

95232

Tandtechnicus Prothese

vanaf 2017/2018

95233

Tandtechnicus/Manager Kroon- en Brugwerk

vanaf 2017/2018

95234

Tandtechnicus/Manager Prothese

vanaf 2017/2018

23039

Tandtechniek

vanaf 2017/2018

22078

Tandtechniek

vanaf 2017/2018

25067

Tandtechnisch Medewerker Basistechnieken

vanaf 2017/2018

95221

Tandtechnisch Medewerker Basistechnieken

vanaf 2017/2018

95222

Tandtechnisch Medewerker Orthodontie

vanaf 2017/2018

25068

Technisch Oogheelkundig Assistent

vanaf 2017/2018

22077

Technisch Oogheelkundig Assistent

vanaf 2017/2018

91620

Technisch Oogheelkundig Assistent

vanaf 2017/2018

23040

Technisch Oogheelkundig Assistenten

Aanvulling van bijlage 2

Aan bijlage 2 wordt de opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo) bachelor tot Hartfunctie Laborant toegevoegd. Bij het stage lopen loopt de student een verhoogd risico op hepatitis B, omdat men in aanraking komt met patiënten.

Dit zorgt voor de volgende toevoeging aan bijlage 2:

Studiejaar

Code

Naam

vanaf 2017/2018

34547

B Hartfunctie Laborant

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers