Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NederweertStaatscourant 2017, 10913Ruimtelijke plannenVaststellen partiële herziening bestemmingsplan Eind 85, gemeente Nederweert

Logo Nederweert

Voor de locatie Eind 85 te Nederweert-Eind is op 7 februari 2017 een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Nederweert’ vastgesteld voor het bouwen van een nieuwe woning in ruil voor het beëindigen van een intensieve veehouderij (NL.IMRO.0946.BPEind85NWEind-VA01).

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 24 februari t/m 6 april 2017 bij de centrale klantenbalie (iedere ochtend van 9.00 tot 12.30 en op donderdag van 16.30 tot 19.00) of op afspraak. Daarnaast is het plan gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerp. Het vastgestelde plan is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.  Het indienen van beroep is mogelijk voor belanghebbenden die buiten hun schuld niet in staat waren om een zienswijze in te dienen. Het indienen van schriftelijk beroep is mogelijk binnen de inzagetermijn bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State, adres Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde Afdeling. Het bestemmingsplan treedt daags na de beroepstermijn in werking, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het vaststellingsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Raadpleeg deze bekendmaking op onze website voor meer informatie. Bellen mag ook met mevrouw E. van der Linden van de afdeling Dienstverlening.

 

Nederweert, 23 februari 2017

De raad van de gemeente Nederweert