Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BloemendaalStaatscourant 2016, 9972Ruimtelijke plannenOntwerp veegbestemmingsplan Landelijk Gebied 2013 ter visie

Logo Bloemendaal

Op 24 februari 2016 heeft de gemeenteraad van Bloemendaal het ontwerp veegbestemmingsplan Landelijk Gebied 2013 vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld om een aantal omissies in het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013 te repareren.

 

Inzage

Het ontwerp veegbestemmingsplan ligt vanaf 26 februari tot en met 7 april 2016 ter inzage. Via de website www.bloemendaal.nl/wonen-en-leven/bestemmingsplannen kunt u het veegplan digitaal raadplegen. Kijk hiervoor onder het kopje Landelijk Gebied > In procedure.

 

Zienswijze indienen

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen een zienswijze indienen op het ontwerp veegbestemmingsplan. U kunt uw zienswijze opsturen naar de gemeenteraad van Bloemendaal, postbus 201, 2050 AE te Overveen of mailen naar gemeente@bloemendaal.nl. U kunt uw zienswijze tot en met 7 april 2016 indienen.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het veegbestemmingsplan Landelijk Gebied 2013, neem dan contact op met de projectleider, de heer J. Rozema (023 – 5225 708 of j.rozema@bloemendaal.nl).