Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71 gewijzigd

Logo Leiden

Hierbij maakt de gemeente Leiden bekend dat de colleges van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71 hebben gewijzigd.

De gemeenschappelijke regeling Servicepunt71, een samenwerkingsverband van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude, dat belast is met de bedrijfsvoeringstaken van de samenwerkende gemeenten, is aangepast aan de per 1 januari 2015 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.

Deze wetswijziging maakt het ook mogelijk om de samenwerkingsverband in een andere, meer op de vorm en inhoud van de samenwerking toegesneden rechtsvorm – een bedrijfsvoeringsorganisatie – te gieten. Deze samenwerkingsvorm heeft slechts één bestuur en is met name bedoeld voor beleidsarme samenwerking op bedrijfsvoeringstaken.

Naar aanleiding van deze wetswijziging is de gemeenschappelijke regeling Servicepunt 71 gewijzigd in een bedrijfsvoeringsorganisatie.

De gemeenschappelijke regeling treedt in werking op de dag na deze bekendmaking en werkt terug vanaf 1 januari 2016.

Naar boven