Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gilze en RijenStaatscourant 2016, 72658VergunningenVerkeersbesluit

Logo Gilze en Rijen

 

Burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen nabij het adres Berkstraat 5. Hierbij is rekening gehouden met artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994.

Zij doen dit door het bord E6 met onderbord te plaatsen, met daarop het kenteken van het voertuig. Dit gebeurt volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 en zoals aangegeven op de tekening die bij dit besluit hoort.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na publicatiedatum bezwaar maken. Ook kunt u een voorlopige voorziening vragen.

 

 

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na publicatiedatum bezwaar maken. Ook kunt u een voorlopige voorziening vragen.

 

Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken? Dit kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verstuurd. U stuurt uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Gilze en Rijen

Postbus 73

5120 AB Rijen

De volgende informatie moet in uw bezwaarschrift staan:

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de datum waarop u de brief schrijft;

 • 3.

  uw handtekening;

 • 4.

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • 5.

  waarom u bezwaar maakt.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.gilzerijen.nl/bezwaar.

 

Voorlopige voorziening

Is het belangrijk dat de uitvoering van het besluit direct tegengehouden wordt? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Dit kan alleen als u ook al een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend. U kunt deze voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht. Het adres is Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het aanvragen van deze voorziening moet u griffierecht betalen. U kunt bij de rechtbank navragen hoeveel dat precies is.

U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Indien tegen een beschikking bezwaar of beroep is ingesteld en bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.