Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 72079

Gepubliceerd op 29 december 2016 09:00
Inhoudsopgave

Voornemen voorbereiding bestemmingsplan

Logo Amsterdam

Groot Waterloo

Het algemeen bestuur/dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Centrum maakt ingevolge artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening, het volgende bekend:

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft het voornemen om het bestemmingsplan

Groot Waterloo voor te bereiden. Dit bestemmingsplan wordt opgesteld als gevolg van de actualisatieplicht die sinds 1 juli 2008 verankerd ligt in de Wet ruimtelijke ordening.

De grenzen van het plangebied Groot Waterloo worden gevormd door de Nieuwe Herengracht in het oosten, de Prins Hendrikkade in het noorden, de Oude Schans en de Zwanenburgwal in het westen en de Amstel in het zuiden.

Geen stukken ter inzage

Er liggen geen stukken ter inzage betreffende dit voornemen. Ook is er geen gelegenheid een reactie over dit voornemen naar voren te brengen.

Tevens is besloten om af te zien van de mogelijkheid om een onafhankelijke instantie in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen over het voornemen.

In een later stadium zal het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Op dat moment wordt de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen geboden.

Te zijner tijd wordt dit bekend gemaakt.

Amsterdam, 29 december 2016

Algemeen bestuur/dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Centrum

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl