Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselStaatscourant 2016, 71969VergunningenBekendmaking Benodigde goedkeuring van de begrotingen 2017 door Gedeputeerde Staten

Logo Overijssel

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken op grond van artikel 205, lid 2 van de Gemeentewet bekend, dat de begroting voor het dienstjaar 2017 en de wijzigingen daarvan van de volgende gemeente hun goedkeuring behoeven:

 

 

 

Gemeente Almelo.

 

 

Zwolle, 20 december 2016

Gedeputeerde Staten van Overijssel

Namens deze:

Hans Steijn