Gemeente Leiden - Ontwerp omgevingsvergunning Zoeterwoudsesingel 33-34

Logo Leiden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden maakt bekend dat het ontwerp van de omgevingsvergunning ‘Zoeterwoudsesingel 33-34’ (NL.IMRO.0546.OV00096-0201), tezamen met de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing, van vrijdag 23 december 2016 tot en met donderdag 2 februari 2017 ter inzage ligt voor het indienen van zienswijzen.

 

Toelichting

Het ontwerp van de omgevingsvergunning heeft betrekking op de transformatie van het Lidwinahuis naar 8 woningen en 10 appartementen, allen in het hogere koopsegment. Ook wordt het achterterrein heringericht, waarbij 21 parkeerplaatsen worden aangelegd en een nieuwe fietsenberging wordt gerealiseerd. Verder wordt het achterterrein zo groen mogelijk aangelegd. Op deze vergunning is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

 

Ter inzage

De digitale versie van het besluit is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.leiden.nl/ruimtelijkeordening. De papieren versie van het besluit met bijbehorende stukken ligt tijdens de bovengenoemde inzagetermijn ter inzage in het atrium van het stadhuis (Stadhuisplein 1) en in het Stadsbouwhuis (Langegracht 72), beide geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. Het Stadhuis is daarnaast ook geopend op donderdagavond van 17.00-20.00 uur en zaterdag van 9.00 -13.00 uur.

 

Zienswijzeprocedure

Gedurende de inzagetermijn kunnen schriftelijke zienswijzen op de ontwerp omgevingsvergunning worden ingediend bij het college van Burgemeester en wethouders van Leiden (ter attentie van het team Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9100, 2300 PC Leiden). Het is ook mogelijk uw zienswijze per e-mail te sturen naar sleutel@leiden.nl, onder vermelding van ‘zienswijze omgevingsvergunning ‘Zoeterwoudsesingel 33-34’ en ‘ter attentie van team Ruimtelijke Ontwikkeling’. Een mondelinge zienswijze kan naar voren worden gebracht na voorafgaande afspraak via het secretariaat van team Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. (071) 5165828. Ingediende zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming over de definitieve inhoud van de omgevingsvergunning.

 

Informatie

Nadere informatie kunt u inwinnen bij het servicepunt Bouwen en Wonen, tel. 14 071 of via www.leiden.nl/contact.

Naar boven