Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandStaatscourant 2016, 71219OverigKennisgeving op grond van artikel 3.1, lid 5 Wro

Logo Koggenland

Burgemeester en wethouders van Koggenland maken bekend dat op grond van artikel 3.1,lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening een mededeling ter inzage ligt met een overzicht van niet actuele(gedeelten) van bestemmingsplannen.

Inzage

De mededeling en plattegrond van het desbetreffende plangebied is in te zien:

  • -

    Op de website van de gemeente: www.koggenland.nl/ bestemmingsplannenouderdantienjaar;

  • -

    Bij de afdeling Wonen en Ondernemen van de gemeente tijdens openingstijden.

Gemeente Koggenland, 25 december 2016.