Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DongeradeelStaatscourant 2016, 71170OverigBekendmaking opheffing gemeenschappelijke regeling Gemeentewurk Dantumadiel-Dongeradeel

Logo Dongeradeel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel (als centrumgemeente) maken bekend dat de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel op 22 en 29 november 2016 hebben besloten tot het opheffen van de gemeenschappelijke regeling Gemeentewurk Dantumadiel-Dongeradeel per 1 januari 2017. Vanaf deze datum wordt de dienstverlening op het gebied van feitelijk beheer en onderhoud openbare ruimte en publieke eigendommen en afvalinzameling voor de beide gemeenten uitgevoerd door de Gemeenschappelijke regeling DDFK-gemeenten.