Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TeylingenStaatscourant 2016, 70896Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Buitengebied Teylingen opnieuw vastgesteld

Logo Teylingen

De gemeenteraad van Teylingen heeft op 15 december 2016 het bestemmingsplan Buitengebied Teylingen opnieuw vastgesteld. Het besluit volgt uit de tussenuitspraak van de Raad van State d.d. 29 juni 2016 over het vaststellingsbesluit van 30 april 2015. Het vaststellingsbesluit van 15 december 2016 ligt van 23 december 2016 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage.

Bestuurlijke l us

Op het vaststellingsbesluit is afdeling 8.2.2a van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak de zogenaamde bestuurlijke lus heeft toegepast. Dit houdt in dat de gemeenteraad de mogelijkheid heeft gekregen om het gebrek, in het op 30 april 2015 vastgestelde bestemmingsplan, te herstellen zonder dat hiervoor de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden.

Het gebrek

Het gebrek in het op 30 april 2016 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied Teylingen (NL.IMRO.1525.TEY01015-0401) bestond uit de aanwezigheid van bouwmogelijkheden voor agrarische bedrijven met een reële bedrijfsomvang, terwijl de Verordening Ruimte van de provincie Zuid Holland alleen bebouwing toelaat voor agrarische bedrijven met een volwaardige bedrijfsomvang.

Wijze van herstel

Het gebrek in het bestemmingsplan Buitengebied Teylingen (identificatienummer NL.IMRO.1525.TEY01015-0401) is hersteld door alle bouwmogelijkheden voor agrarische bedrijven met een reële bedrijfsomvang ongedaan te maken. Dit is gedaan met het bestemmingsplan Buitengebied Teylingen – bestuurlijke lus met identificatienummer NL.IMRO.1525.TEY01015-0402.

Ter inzage

Het raadsbesluit van 15 december 2016 en het vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Teylingen –bestuurlijke lus’ inclusief alle bijbehorende stukken liggen van vrijdag 23 december 2016 tot en met donderdag 9 februari 2017 ter inzage.

Inzien

Het raadsbesluit bestuurlijke lus van het bestemmingsplan Buitengebied Teylingen met bijbehorende stukken ligt voor iedereen ter inzage in het gemeentekantoor aan de Wilhelminalaan 25 in Sassenheim. De digitale versie van het herstelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Teylingen' (NL.IMRO.1525.TEY01015-0402)kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Een pdf exemplaar is te downloaden via: http://www.teylingen.nl/Ondernemers/Bouwen_en_vestigen/Bestemmingsplannen/Bestemmingsplannen_Teylingen/Buitengebied_Teylingen

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen tegen de aangebrachte wijziging (nieuw vaststellingsbesluit) gedurende de termijn van ter inzage legging, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Degenen die reeds eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 30 april 2015 tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Teylingen, hoeven dat niet opnieuw te doen voor zover hun bezwaren betrekking hebben op de overige, ongewijzigd gebleven, planonderdelen. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak.