Parlementaire ondervraging Fiscale Constructies

De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft op 11 oktober 2016 overeenkomstig artikel 2 van de Wet op de parlementaire enquête 2008 besloten tot de instelling van een parlementaire enquête. De parlementaire enquête zal worden uitgevoerd binnen de kaders van het Tijdelijk protocol parlementaire ondervraging (Kamerstuk 34 400, nr. 2). Doel van de zogenoemde parlementaire ondervraging is te komen tot meer inzicht in de werkwijze van trustkantoren en de fiscale adviespraktijk en de effectiviteit van het toezicht daarop. De hoofdvraag van de ondervraging zal zijn in hoeverre doelvennootschappen in binnen- en buitenland bijdragen aan maatschappelijk ongewenste fiscale praktijken en op welke wijze dit kan worden voorkomen.

De parlementaire ondervraging zal worden uitgevoerd door de commissie Fiscale Constructies. Tot lid van deze commissie zijn benoemd:

  • V.A. Groot (PvdA)

  • A.Z. Merkies (SP)

  • W. Koolmees (D66)

  • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)

  • H.J. Grashoff (GroenLinks)

De commissie heeft op 14 december 2016 de heer V.A. Groot benoemd tot haar voorzitter en de heer H.J. Grashoff tot haar ondervoorzitter. De griffier van de commissie is de heer V. van den Eeden.

Den Haag, 16 december 2016

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, K. Arib

Naar boven