Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2016, 70826Besluiten van algemene strekking

Besluit waarneming enkele taken algemeen directeur Belastingen

Besluit d.d. 8 december 2016

De directeur-generaal Belastingdienst,

Gelet op artikel 7, van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, alsmede op artikel 10:3, tweede lid, onderdeel c, van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat door het vertrek van de huidige algemeen directeur Belastingen met ingang van 1 december 2016 het noodzakelijk is te voorzien in de opvolging van de directeur als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 2, eerste lid, onderdeel i, van de Invorderingswet 1990;

Besluit:

Dat D.B. van der Werff, thans werkzaam als landelijk directeur Belastingdienst/Particulieren, dienstverlening en bezwaar, tevens de bevoegdheden van de directeur als voornoemd zal uitoefenen. Tevens zal hij de door de Belastingdienst afgegeven legitimatiebewijzen ondertekenen.

Dit besluit werkt terug tot en met 1 december 2016 en zal gelden tot de eerstvolgende wijziging van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003.

De directeur-generaal Belastingdienst, H. Leijtens