Ontwerpwijzigingsplan Kloosterbeemd ong, Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Met het wijzigingsplan wordt de bouw van een woning mogelijk gemaakt op een perceel aan de Kloosterbeemd te Oisterwijk.

Ter inzage ontwerpwijzigingsplan

Op 13 december 2016 heeft het college besloten om het ontwerpwijzigingsplan Kloosterbeemd ong, Oisterwijk (NL.IMRO.0824.WPKloosterbeemdong-ON01)

ter inzage te leggen. Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 23 december 2016 tot en met 2 februari 2017 gedurende 6 weken ter inzage. Het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • op oisterwijk.nl/bestemmingsplannen

  • bij de centrale publieksbalie op het gemeentekantoor van Oisterwijk, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. U kunt de stukken alleen inzienen, als u er een vraag over wilt stellen kunt u een afspraak maken. Dit doet u telefonisch via (013) 529 13 11.

 

Indienen zienswijze

U kunt tijdens de inzagetermijn van 6 weken uw zienswijze (mening of opmerkingen) indienen. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar. U vindt de naam van deze ambtenaar in de stukken die ter inzage liggen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer (013) 529 13 11.

 

 

Naar boven