Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenStaatscourant 2016, 70401Ruimtelijke plannenOntwerp Bestemmingsplan Hoeve Blankenberg Cadier en Keer

Logo Eijsden-Margraten

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van donderdag  22 december  2016 tot en met 1 februari 2017 het ontwerp bestemmingsplan Hoeve Blankenberg Cadier en Keer (planidenficatienummer NL.IMRO.1903.BPLBUI1035-ON01), voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, locatie Amerikaplein 1 te Margraten.

Het ontwerp bestemmingsplan houdt een herbestemming in naar wonen van de oostelijke vleugel van Hoeve Blankenberg waarbij in deze vleugel vijf wooneenheden worden toegevoegd. Hoeve Blankenberg is een Rijksmonument. Op deze wijze kan het Rijksmonument in stand worden gehouden.

Voor inzage in het ontwerp bestemmingsplan kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488. Het ontwerp bestemmingsplan is tevens te raadplegen op onze website www.eijsden-margraten.nl en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1903.BPLBUI1035-ON01

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zijn of haar zienswijzen op dit ontwerp bestemmingsplan (bij voorkeur) schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij de gemeenteraad, Postbus 10, 6269 ZG Margraten.

Indien u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, kunt u contact opnemen met mevr. S. Piek via het telefoonnummer 043 458 8488.

 

Eijsden-Margraten, 13 december 2016