Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemStaatscourant 2016, 70204VerkeersbesluitenHet verplaatsen van de grens van de bebouwde kom op de Kleine Schelluinsekade

Logo Gorinchem

L.S,

 

Op grond van de Wegenverkeerswet zijn wij bevoegd om verkeersregels te wijzigen en of vast te stellen op voor het openbaar verkeer openstaande wegen binnen de gemeentegrenzen. Dergelijke maatregelen mogen wij alleen nemen om de in de Wegenverkeerswet vastgelegde doelen (artikel 2) te ondersteunen. Deze doelen zijn onder andere:

  • Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • Het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

  • Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

  • Enz.

Besluit

De gemeenteraad van Gorinchem heeft besloten om de grens van de bebouwde kom, ter hoogte van de kleine Schelluinsekade, te verleggen tot voorbij het meest westelijk gelegen volkstuinencomplex. De volkstuinen komen daarmee binnen de bebouwde kom te liggen. Het besluit van de gemeenteraad is te vinden in de bijlagen.

Motivering

Enkele jaren geleden is het meest westelijk gelegen volkstuinencomplex aan de Kleine Schelluinsekade in gebruik genomen. Het gevolg daarvan is dat er meer verkeer gebruik maakt van de toegang via de Kleine Schelluinsekade en de bebouwingscontour is opgeschoven. Het toegenomen (vooral langzaam) verkeer en de aanwezigheid van (hoewel kleinschalige) bebouwing zorgt ervoor dat de verkeersbeleving verandert naar een beleving die beter past bij een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom. Uiteraard hoort daar een beter passend snelheidsregime bij. Op het deel binnen de bebouwde kom mag daarom in de nieuwe situatie maximaal 30 km per uur gereden worden.

Uitvoering

Het besluit wordt uitgevoerd door middel van het verplaatsen van het portaal, inclusief de bestaande borden begin en einde “bebouwde kom” (H1 en H2). En tevens beide borden die de maximum snelheid aangeven, te weten 30 km per uur (A1-30) binnen de kom en 60 km per uur (A1-60) buiten de kom.

Overleg met eigenaar en of beheerder

In de voorbereiding op dit besluit is uitvoerig overleg gepleegd met het Waterschap Rivierenland. Zij gingen met deze wijziging akkoord.

Overleg met andere weg- en of spoorbeheerders

In de voorbereiding op dit besluit is uitvoerig overleg gepleegd met het Waterschap Rivierenland. Zij gingen met deze wijziging akkoord.

Overleg met / advies van politie

Inzake dit besluit is advies gevraagd aan de Districtelijk Vakadviseur Verkeer, die is gemandateerd door de Korpschef van politie; eenheid Rotterdam; district Zuid – Holland – Zuid. De Districtelijk Vakadviseur Verkeer adviseerde positief. Het advies is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Publicatieplicht

Dit besluit wordt door ons gepubliceerd in de Staatscourant. In de Staatscourant kunt u het gehele besluit inzien. Mocht u het besluit willen inzien op het stadhuis, meldt dit dan een aantal dagen van tevoren bij ons (gemeente@gorinchem.nl of 14 0183). Wij zorgen er dan voor dat het voor u klaar ligt in de hal van het stadhuis.

Uw rechten

Bent u het niet eens met dit besluit? In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden (zie verzenddatum in deze bekendmaking). U richt het bezwaarschrift aan de Gemeente Gorinchem, postbus 108, 4200 AC Gorinchem. Wilt u verder op de envelop en in uw bezwaarschrift duidelijk vermelden: Bezwaarschrift.

U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen via een webformulier op www.gorinchem.nl/bezwaarmaken. U heeft hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig. In het webformulier vult u uw gegevens in en daarnaast voegt u een document toe waarin u het bezwaarschrift motiveert. Ook kunt u andere bijlagen toevoegen die van belang zijn voor uw bezwaarschrift.

Het besluit blijft gelden wanneer u een bezwaarschrift indient. Wanneer u dit wilt voorkomen, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Administratie Team B Rechtbank Rotterdam Postbus 50951 3007 BM Rotterdam.

U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank via www.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Gorinchem, 8 december 2016

 

 

 

Bijlage:

  • Advies van politie;

  • Besluit gemeenteraad;

  • Tekening van nieuwe grenzen bebouwde kom, inclusief detail.