Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gilze en RijenStaatscourant 2016, 68192Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Kerkstraat 99-99A, Gilze

Logo Gilze en Rijen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen maken bekend, dat met ingang van dinsdag 13 december 2016 tot en met maandag 27 januari 2017, het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Kerkstraat 99-99A, Gilze, voor eenieder ter inzage ligt. Het uiteindelijke bestemmingsplan wijzigt de bestemming van de woning aan de Kerkstraat 99-99A in Gilze, van ‘maatschappelijk’ naar ‘wonen’. Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende bestanden, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0784.BPKerkstr99Gilze-ON01, is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Binnen de hierboven genoemde termijn, moet u uw zienswijze zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van de Gilze en Rijen, postbus 73, 5120 AB Rijen.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. Ook kunt u het plan tijdens de openingstijden inzien in De Schakel in Gilze Kerkstraat 106 in Gilze. Tevens is het plan raadpleegbaar via de website www.gilzerijen.nl. Voor specifieke vragen dient een afspraak te worden gemaakt met de behandelend medewerker, Toon Capel, bereikbaar via tel.: 088-3821358.