Hollands Kroon - Vaststelling bestemmingsplan Tussenweg 10-16 Middenmeer

Logo Hollands Kroon

Besluit genomen door: gemeenteraad

Grondslag: artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

Onderwerp: het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Tussenweg 10-16 Middenmeer’

Plangebied: een gebied van circa 70 hectare, gelegen ten zuiden van de Tussentocht, ten noorden van de Tussenweg en ten oosten van de Rijksweg A7 te Middenmeer

Doel plan: Het gedeeltelijk verruimen van de maximale bouwhoogte voor datacenters

Ter inzage

Het bestemmingsplan Tussenweg 10-16 Middenmeer, met IMRO identificatienummer NL.IMRO.1911.BPMMTussenweg-va01, ligt van 8 december 2016 tot en met 18 januari 2017 ter inzage.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken is als volgt digitaal raadpleegbaar en beschikbaar:

• Op de landelijke website ‘Ruimtelijkeplannen.nl’ via: http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1911.BPMMTussenweg-va01

 

• De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via: http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1911/NL.IMRO.1911.BPMMTussenweg-va01

 

Tevens is er de mogelijkheid om op afspraak de stukken in te zien. Dit kan gedurende bovengenoemde termijn tijdens de openingstijden van de publieksbalie, Molenvaart 67 in Anna Paulowna. Voor het maken van een afspraak met een medewerker van de afdeling Ruimtelijke Ordening kunt u contact opnemen met 088-321 5000.

Beroep indienen

Gedurende de inzagetermijn hebben de volgende personen de mogelijkheid om beroep in te stellen:

• belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt;

• belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, hun zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan tijdig kenbaar te maken.

Stuur uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Voorlopige voorziening

Volgens artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Om te voorkomen dat er door dat geldige besluit een onomkeerbare situatie ontstaat, kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan. Wordt dit verzoek gedaan binnen de beroepstermijn dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Stuur uw verzoek naar de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Kosten

Aan het instellen van beroep en het vragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Dit zijn soms aanzienlijke bedragen, kijkt u eerst voor informatie op www.rechtspraak.nl bij ‘griffierecht bestuursrecht’.

___________________________________________________________________________________________

Naar boven