Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LoppersumStaatscourant 2016, 66431Ruimtelijke plannen



OntwerpbestemmingsplanKindcentrum Loppersum en Kindcentrum Stedum

Logo Loppersum

Burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat gedurende zes weken, van dinsdag 6 december 2016 tot en met maandag 16 januari 2017, de ontwerpbestemmingsplannen Kindcentrum Loppersum en Kindcentrum Stedum voor een ieder ter inzage liggen. De bestemmingsplannen zijn opgesteld ten behoeve van de realisatie van nieuwbouw van zowel een kindcentrum in Loppersum als in Stedum.

Zienswijzen

De ontwerpbestemmingsplannen liggen op de volgende wijzen ter inzage:

•Digitaal via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, planidentificatienummer NL.IMRO.0024.01BP0004-OW01 (Kindcentrum Loppersum) en

NL.IMRO.0024.03BP0004-OW01 (Kindcentrum Stedum);

•Op papier tijdens de openingsuren bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Molenweg 12 te Loppersum;

Gedurende de inzage termijn kan een ieder schriftelijk en mondeling zienswijzen kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Loppersum, Postbus 25, 9919 ZG Loppersum. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw T. Blokzijl, bereikbaar op telefoonnummer 0596-548200.

Vervolgprocedure

De gemeenteraad neemt een besluit over de vaststelling van de bestemmingsplannen waarbij de raad de eventuele ingediende zienswijzen betrekt.

Burgemeester en wethouders

van de gemeente Loppersum