Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2016, 66133Overig

Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 november 2016, 2016-0000244350, van de vaststelling van modellen voor het uniform pensioenoverzicht

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

deelt op grond van artikel 9c, eerste lid, van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling mee dat de modellen voor het uniform pensioenoverzicht voor het jaar 2017 zijn vastgesteld.

Deze bekendmaking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 november 2016

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

TOELICHTING

Artikel 9c, eerste lid, van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling bepaalt dat de modellen voor het uniform pensioenoverzicht op voordracht van de pensioenuitvoerders en na advies van de Autoriteit Financiële Markten worden vastgesteld. In deze bekendmaking is de vaststelling van de modellen van het uniform pensioenoverzicht voor het jaar 2017 opgenomen. Op grond van artikel 9c, tweede lid, van het bovengenoemde Besluit worden de modellen beschikbaar gesteld op de website van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars: www.uniformpensioenoverzicht.nl.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma