Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2016, 65806Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Molenvlietpark e.o. ongewijzigd vastgesteld

Logo 's-Gravenhage

Vastgesteld

De gemeenteraad heeft,  naar aanleiding en ter uitvoering van een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, bij besluit van 17 november 2016 het bestemmingsplan Molenvlietpark e.o. ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het op 1 oktober 2015 vastgestelde bestemmingsplan.

Terinzagelegging

Met ingang van 1 december 2016 wordt het vastgestelde bestemmingsplan Molenvlietpark e.o. gedurende een termijn van 6 weken op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

- op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar het bestemmingsplan Molenvlietpark e.o. te vinden is onder planID: NL.IMRO.0518.BP0294HMolenvliet-51VA;

- op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen onder Bestemmingsplannen > stadsdeel  Leidschenveen-Ypenburg> Molenvlietpark e.o.;

- digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Zienswijzen

Van 2 december tot en met 29 december 2016 kunnen belanghebbenden die het niet eens zijn met het vaststellingsbesluit zienswijzen indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20 019, 2500 EA Den Haag. De bestuursrechter kan deze termijn verlengen.