Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwarderadeelStaatscourant 2016, 64480Ruimtelijke plannenOnherroepelijk bestemmingsplan Stiens Oost.

Logo Leeuwarderadeel

Burgemeester en wethouders maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het bestemmingsplan Stiens Oost onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan is op

8 september 2016 ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Tegen het bestemmingsplan is geen beroep ingesteld, waardoor het bestemmingsplan op 16 november 2016 onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 30 november 2016 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis bij de cluster VROM.

 

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0081.02BP0006-VA01

 

Stiens, 28 november 2016

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel,

Harrie Siegersma, secretaris

drs. Joop R.A. Boertjens, burgemeester