Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2016, 63769Ruimtelijke plannenOntwerpbesluit voor een projectomgevingsvergunning, Kerkveld 63-1 t/m 63-12 te Nieuwegein

Logo Nieuwegein

Ter inzage termijn: 30 november 2016 tot 11 januari 2017

Kerkveld 63, 3431EC Nieuwegein

Omschrijving: de bouw van 12 woningen

Kenmerk: 597954

Korte omschrijving project

Het ontwerpbesluit heeft betrekking op een aangevraagde omgevingsvergunning voor het bouwen van 12 woningen aan Kerkveld 63. Momenteel staat op dit perceel een buurthuis dat in gebruik is door MOVactor. Het pand komt uiterlijk maart 2018 vrij en zal dan gesloopt worden. De nieuwbouw betreft 4 blokjes van elk 3 woningen die ten opzichte van elkaar in een ‘molenwiek’ geplaatst worden.

Wilt u meer informatie?

In het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure ligt het ontwerpbesluit ter inzage bij de Receptiebalie op de 1e etage van het Stadshuis aan het Stadsplein 1 te Nieuwegein (3431 LZ). U kunt daar iedere werkdag van 08.30 uur tot 17.00 uur zonder afspraak terecht en vragen naar het gewenste stuk. U kunt dit ontwerpbesluit ook inzien via de website van de gemeente Nieuwegein (www.nieuwegein.nl) of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met gebruik van de code NL.IMRO.0356.OVJW2016002-ON01.

Wilt u een zienswijze indienen?

In de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt, mag iedereen op het ontwerpbesluit reageren. Zo´n reactie heet een zienswijze en kan zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van Nieuwegein, t.a.v. afdeling Duurzame Ontwikkeling (DO), Postbus 1, 3430 Nieuwegein. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u van 08.30 uur tot 17.00 uur contact opnemen via ons Klant Contact Centrum, tel. 14 030 of via e-mailadres gemeente@nieuwegein.nl. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Het verslag van dat gesprek vormt vervolgens uw zienswijze. Na afloop van de terinzagelegging neemt de gemeente een definitief besluit waarvan indieners van zienswijzen een afschrift krijgen. De gemeente licht in haar besluit toe hoe zij de zienswijzen bij het besluit betrokken heeft. U kunt in dit Gemeenteblad lezen wanneer de gemeente een definitief besluit over de aanvraag heeft genomen. Vanaf dat moment kunnen belanghebbenden beroep indienen.