Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantStaatscourant 2016, 62782VergunningenFlora- en faunawet;verwijderen van eenbeverdam (Z012048)

Logo Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het volgende besluit genomen wat betreft een aanvraag om ontheffing ingevolge artikel 68 van de Flora- en faunawet:

Op 27 oktober 2016 is de aanvraag om ontheffing van de Faunabeheereenheid te 's-Hertogenbosch voor het verwijderen van een beverdam in de Oeffeltse Raam, ter hoogte van de Campina te Boxmeer. Het kenmerk van dit besluit is  Z/012048.

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbenden van 17 november 2016  tot en met 28 december 2016 bezwaar maken bij ons college. Tevens bestaat op grond van artikel 8:81 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid om, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist, gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de rechtbank te 's-Hertogenbosch. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het postadres van de rechtbank is Postbus 90125, 5200 MA  's-Hertogenbosch.

Het besluit is vanaf 17 november 2016 tot 28 december 2016 in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord. U kunt daarvoor contact opnemen met E. Deckers, telefoon (0485) 72 91 89 of via email naar info@odbn.nl.

's-Hertogenbosch, november 2016