Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeekStaatscourant 2016, 62424Verkeersbesluiten16int01247

Logo Beek

16int01247

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK:

gelet op het bepaalde in de artikelen 15 en 18, 1e lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994;

overwegende, dat sportlandgoed De Haamen in de nabije omgeving ontwikkeld is;

dat de Bloote weg, Oude Pastorie, Spaubeekerstraat bij de gemeente in beheer en onderhoud zijn;

dat deze maatregel strekt tot het volgende: Sportlandgoed De Haamen ligt in bebouwd gebied. Het sportlandgoed wordt intensief gebruikt door gehandicapten en andere (kwetsbare) gebruikers. Met de overgang van de bebouwde kom van Neerbeek en Beek stemmen we het gewenste weggedrag af op de functie van de weg. De Gemeenteraad van de gemeente Beek heeft zich op 21 oktober 2016 positief uitgesproken over het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan 2016, waarin op pagina 31 het volgende staat: "Wel wordt voorgesteld dat de bebouwde komgrenzen van Beek en Neerbeek ter hoogte van sportlandgoed De Haamen op elkaar aan te laten sluiten. Gelet op de aanwezige functies, verbetering van de verkeersveiligheid als gevolg van lagere snelheden en de oversteekbaarheid richting bijvoorbeeld de Oude Pastorie is deze maatregel wenselijk";

dat overleg heeft plaatsgevonden met de Politiechef Basisteam Westelijke Mijnstreek;

b e s l u i t e n :

De bebouwde komgrenzen van de kernen Beek en Neerbeek, ter hoogte van sportlandgoed De Haamen, op elkaar te laten aansluiten.

Beek, 01 november 2016

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK

namens dezen,

Luc Bischoff

Afdelingshoofd Ruimte