Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 augustus 2016, nr. 921067, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 februari 2016, nr. 888836, houdende deelneming in de gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief (Stcrt. 2016, 32233)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3 van het Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 februari 2016, houdende deelneming in de gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief (Scrt. 2016, 32233);

Besluit:

Enig artikel

Het Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 februari 2016, nr. 888836, houdende deelneming in de gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief (Stcrt. 2016, 32233) treedt in werking met ingang van de datum van publicatie van dit besluit.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Naar boven