Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biocidenStaatscourant 2016, 60934Registermutaties | Registratie bestrijdingsmiddelen

Registratie gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Ingevolge uitvoeringsverordening (EU) 2016/1313 van de Commissie tot wijziging van uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat, is de toelating van onderstaande middelen ambtshalve ingetrokken:

Toel.nr

Middel

Werkzame stof

Type middel

Toelatinghouder

Geldig tot

11553 N

Roundup Econ 400

Glyfosaat

Herbicide

Monsanto Europe N.V.

A.G. Benelux

30-6-2017

12546 N

Roundup Energy

Glyfosaat

Herbicide

Monsanto Europe N.V.

A.G. Benelux

30-6-2017

12639 N

PANIC

Glyfosaat

Herbicide

Albaugh UK Ltd.

30-6-2017

13435 N

MON 79632

Glyfosaat

Herbicide

Monsanto Europe N.V.

A.G. Benelux

1-4-2021

14643 N

Shyfo

Glyfosaat

Herbicide

Sharda Europe b.v.b.a.

31-12-2016

11040 N

Glifonex

Glyfosaat

Herbicide

Monsanto Europe N.V.

A.G. Benelux

30-6-2017

11041 N

Sphinx

Glyfosaat

Herbicide

Monsanto Europe N.V.

A.G. Benelux

30-6-2017

11055 N

Glycar

Glyfosaat

Herbicide

Monsanto Europe N.V.

A.G. Benelux

30-6-2017

13189 N

Amega

Glyfosaat

Herbicide

Nufarm Deutschland GmbH

30-6-2017

13286 N

Cliness

Glyfosaat

Herbicide

Nufarm Deutschland GmbH

30-6-2017

13291 N

Clear-up concentraat

Glyfosaat

Herbicide

Nufarm Deutschland GmbH

30-6-2017

13345 N

Quit onkruidstop

Glyfosaat

Herbicide

Nufarm Deutschland GmbH

30-6-2017

13346 N

Pokon onkruid totaal stop concentraat

Glyfosaat

Herbicide

Nufarm Deutschland GmbH

30-6-2017

8597 N

Imex-glyfosaat 2

Glyfosaat

Herbicide

R. van Wesemael B.V.

30-6-2017

13406 N

Super Clean-up 360

Glyfosaat

Herbicide

BioServices International bvba

30-6-2017

11227 N

GLYFOS

Glyfosaat

Herbicide

Cheminova A/S

30-6-2017

13298 N

HG onkruidweg concentraat

Glyfosaat

Herbicide

Cheminova A/S

30-6-2017

11230 N

GLYPHOGAN

Glyfosaat

Herbicide

ADAMA Registrations B.V.

30-6-2017

12967 N

Akosate

Glyfosaat

Herbicide

Akoo B.V.

30-6-2017

10793 N

Glyfosaat Vloeibaar GDC

Glyfosaat

Herbicide

Denka Registrations B.V.

30-6-2017

11628 N

Onkruiddoder Concentraat DRE

Glyfosaat

Herbicide

Denka Registrations B.V.

30-6-2017

14446 N

Clinic Ace

Glyfosaat

Herbicide

Nufarm Deutschland GmbH

30-6-2017

14699 N

Klaverblad Ultra Glyfosaat

Glyfosaat

Herbicide

Nufarm Deutschland GmbH

30-6-2017

Ingevolge uitvoeringsverordening (EU) 2016/1313 van de Commissie tot wijziging van uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat, zijn de respijttermijnen van onderstaande middelen ambtshalve gewijzigd. Van ETNA PRO en van KLAVERBLAD-GLYFOSAAT zijn de toelatingen inmiddels beëindigd.

Toel.nr

Middel

Werkzame stof

Type middel

Toelatinghouder

Geldig tot

10945 N

ETNA PRO

Glyfosaat

Herbicide

UPL Europe Ltd.

30-6-2017

10045 N

KLAVERBLAD-GLYFOSAAT

Glyfosaat

Herbicide

Klaverblad Chemicaliën V.O.F.

1-7-2016

Ingevolge uitvoeringsverordening (EU) 2016/1313 van de Commissie tot wijziging van uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat, is op verzoek van de aanvrager de toelating van onderstaande middelen gewijzigd:

Toel.nr

Middel

Werkzame stof

Type middel

Toelatinghouder

Geldig tot

6483 N

Roundup

Glyfosaat

Herbicide

Monsanto Europe N.V.

A.G. Benelux

30-6-2017

11676 N

Glyfall

Glyfosaat

Herbicide

Hermoo Belgium

30-6-2017

11962 N

Clinic

Glyfosaat

Herbicide

Nufarm UK limited

30-6-2017

12216 N

Glyper 360 SL

Glyfosaat

Herbicide

NOVAFITO S.p.A

30-6-2017

12661 N

Klaverblad-glyfosaat

Glyfosaat

Herbicide

Nufarm UK limited

30-6-2017

13424 N

Etna

Glyfosaat

Herbicide

UPL Europe Ltd.

30-6-2017

13450 N

CATAMARAN

Glyfosaat

Herbicide

Protex NV

30-6-2017

13466 N

ROSATE 36

Glyfosaat

Herbicide

Albaugh UK Ltd.

30-6-2017

14586 N

Landmaster

Glyfosaat

Herbicide

Albaugh Europe SARL

30-6-2017

Ingevolge uitvoeringsverordening (EU) 2016/1313 van de Commissie tot wijziging van uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat, is op de wijzigingsaanvraag van onderstaand middel besloten tot een niet inbehandelingname:

14643 N

Shyfo

Glyfosaat

Herbicide

Sharda Europe b.v.b.a.

31-12-2016

Bezwaar

Tenzij anders is vermeld, kan degene wiens belang rechtstreeks bij de (het) hierboven vermelde besluit(en) is betrokken, gelet op artikel 4 van Bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 8030, 6710 AA Ede. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich telefonisch, en voor kopieën van de ter inzage gelegde stukken schriftelijk, wenden tot het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 8030, 6710 AA Ede, telefoonnummer 0317-471810.