Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NederweertStaatscourant 2016, 60716VerkeersbesluitenOnverhard pad t.h.v. Hardsteeg in Nederweert aan het openbare verkeer onttrekken

Logo Nederweert

[Optioneel: Eigen Kenmerk]

Burgemeester en wethouders van Nederweert;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat in het kader van de verkoop van het onverharde pad, kadastraal bekend als NDW00 W73 G0, ter hoogte van de Hardsteeg te Nederweert het verzoek is gedaan om dit pad aan de openbaarheid te onttrekken, op basis van artikel 9 van de Wegenwet;

 

dat het pad de Hardsteeg en de Krommedijk met elkaar verbindt;

 

dat er geen op- of inritten aanliggen van derden, anders dan kopers, en het dan ook geen ontsluitende functie heeft;

 

dat het pad vrijwel niet gebruikt wordt waardoor het in de praktijk geen functie heeft in het openbaar verkeer;

 

dat tijdens de vergadering van 8 november het college van burgemeester en wethouders een ontwerpbesluit B&W-13-03115 heeft genomen om dit pad in principe aan de openbaarheid te onttrekken;

 

dat zij dit doet via de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zoals voorgeschreven in artikel 11 Wegenwet;

 

dat in het Gemeente Contact en de Staatscourant gepubliceerd wordt dat het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken voor iedereen zes weken ter inzage liggen;

 

dat deze periode ingaat op 11 november 2016 en eindigt op 22 december 2016;

 

dat de gemeenteraad op 7 februari 2017 het definitieve besluit zal nemen, overeenkomstig artikel 160 lid 1 onder b Gemeentewet;

 

gelet op artikel 9 en 11, van de Wegenwet; gelet op artikel 160 lid 1 onder b Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

BESLUIT EN

het onverharde pad kadastraal bekend als NDW00 W73 G0, ter hoogte van de Hardsteeg te Nederweert in principe aan het openbare verkeer te onttrekken, conform artikel 9 Wegenwet

 

Nederweert, 8 november 2016

Burgemeester en wethouders voornoemd

Namens deze,

De burgemeester, H.F.M. Evers

De secretaris, J.C.T. Bakens

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 11 november tot en met 22 december 2016 bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzage periode mogelijk bij burgemeester en wethouders, mondeling kan dat op afspraak bij het team Samenleving van de afdeling Dienstverlening via een hoorzitting. Voor meer informatie mag u ook bellen met de heer W. Bijlmakers van bovenstaand team.