Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2016, 60569Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 november 2016, kenmerk 1033369-157294-WJZ, houdende wijziging van het bedrag vermogenstoets zorgtoeslag met ingang van 1 januari 2017

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2a, tweede lid, van de Wet op de zorgtoeslag;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 2a, eerste lid, van de Wet op de zorgtoeslag, wordt ‘€ 82.504’ telkens vervangen door: € 82.752.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

TOELICHTING

Deze regeling wijzigt met ingang van 1 januari 2017 in artikel 2a, eerste lid, van de Wet op de zorgtoeslag (hierna: Wzt), het bedrag van € 82.504 in € 82.752.

Ingevolge artikel 2a, tweede lid, van de Wzt, wordt bij het begin van het kalenderjaar het bedrag, genoemd in het eerste lid, van dat artikel, gewijzigd overeenkomstig de tabelcorrectiefactor voor de inkomstenbelasting.

De tabelcorrectiefactor voor het jaar 2017 bedraagt 0,3% hetgeen resulteert in een indexatie van € 248. Verzekerden met een vermogen boven het heffingvrije vermogen plus € 82.752 hebben geen recht op de zorgtoeslag.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers